Obchodní podmínky a reklamační řád

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti: Streetmarket, Jiří Volmuth, Domažlická 2, Praha 3, 13000, IČO: 74534653, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném na Městském soudu v Praze, v oddíle C, vložce XXX (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce s adresou www.streetmarket.cz.

2.Reklamační řád

V souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění, se reklamační řád vztahuje na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady a které kupující (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) zakoupil u prodávajícího (Jiří Volmuth, Domažlická 2, 13000 Praha 3, IČO:74534653).

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. V opačném případě je stanovena zákonem na 24 měsíců (až na výjimky uvedené v zákoně).

V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující v souladu se zákonem a tímto reklamačním řádem uplatňovat reklamaci. Zboží prosím odešlete zpět nebo doneste na naši prodejnu na adrese: Streetmarket.cz, Husitská 13, Praha 3. Děkujeme.

Důležité: Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.  Produkty nevystavujte nadměrným teplotám a vlhkosti, obuv nikdy neperte v pračce! Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

Nákupní košík
Přejít nahoru